« Réttur ófæddra kvenna53% sammála ræðu Karls biskups á nýársdag, 35% á móti »

03.06.06

  00:15:58, Skrásetjari: Jon Valur Jensson   , 1000 orð  
Flokkur: Málefni samkynhneigðar á sviði þjóðfélags og kirkju

Vanþekkingin fer með sigur af hólmi á Alþingi

Sú hörmungarfrétt berst nú frá Alþingi, að frumvarpið um ofréttindi homma og lesbía var samþykkt þar endanlega og mótatkvæðalaust kl. 20:58 í kvöld, 2. júní. Sjá vefsíðu þingsins um feril málsins (sú vefsíða er um leið og verður lykill að ræðunum, sem fluttar voru um málið í öllum umræðum, um frumvarpið sjálft, breytingartillögur og endanlegt form 'laganna'). Sjá einnig: hvernig atkvæði féllu. Enginn þingmaður greiddi atkvæði gegn frumvarpinu og afgreiðslu þess eftir 1., 2. og 3. umræðu. Frumvarpið var samþykkt með 41 samhljóða atkvæði! Fjarvistum voru tvær konur (í leyfi), en fjarverandi við lokaafgreiðslu 20.

Einn þingmaður úr hverjum hinna stærri flokka var fjarverandi við atkvæðagreiðslur í lok allra umræðnanna: Einar Oddur Kristjánsson, Kristinn H. Gunnarsson og Lúðvík Bergvinsson. Má telja líklegt, að þeir hafi verið andvígir frumvarpinu. Fimm aðrir þingmenn, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Hjálmar Árnason, Magnús Stefánsson og Sigurður Kári Kristjánsson, voru fjarverandi ekki aðeins við þessa lokaafgreiðslu, heldur og við aðra hinna tveggja fyrri atkvæðagreiðslna, en trúlegt er, að það hafi verið vegna starfsanna.

Það er sorglegur vitnisburður um reisn Alþingis, að ekki einn einasti þingmaður greiddi atkvæði gegn frumvarpinu. Við getum spurt: Var það merki þess, að staðreyndir og upplýsing í máli þessu hafi mælt svo afgerandi með því, að samkynhneigðir fái þessi réttindi, að allir viðstaddir þingmenn hljóti að hafa verið því innilega sammála, að styðja bæri frumvarpið? Eða getur verið, að einhverjir þeirra, sem greiddu atkvæði, hafi gert það vegna þess að þeir óttuðust að verða ella úthrópaðir sem "þröngsýnir afturhaldsmenn" og settir út í kuldann vegna andstöðu sinnar við slíkt mál? Voru þingmenn kannski beittir flokksaga af sínum pólitísku flokkum til að gera þá ekki "óvinsæla" með nei-atkvæði? Ég ætla ekki að gefa mér neitt um það, sem minnzt er á í tveimur síðari spurningunum, nema hvað mér fyndist það afar ólíklegt og óverðugt af nokkrum þingmanni að greiða atkvæði af hræðslugæðum, þótt hópur samkynhneigðra og samherja þeirra hér á landi hafi vissulega verið afar frekur til fjörsins að krefjast réttinda sem næstum allar aðrar þjóðir sjá ástæðu til að neita þessum hópi um.

Hitt er fullljóst í mínum huga, eftir að hafa kynnt mér efnið bæði lengi og ítarlega, að staðreyndir í þessu máli mæla eindregið gegn því, að þessi niðurstaða hafi fengizt vegna þess, að menn hafi verið svona upplýstir. Því var einmitt þveröfugt farið.

Svik í tafli
Fjórði kosturinn er eftir, og sá er sannleikurinn í málinu: að þingmenn hafa látið blekkjast af meintum rannsóknum og fræðum sem áttu að upplýsa, að samkynhneigðir væru ekkert síður hæfir til barnauppeldis en aðrir – og að árangur þess uppeldis væri jafngóður og hjá öðrum! En sú "upplýsing" byggði á fölsuðum gögnum rannsókna, eins og í ljós kom, þegar tveir prófessorar við Suður-Kaliforníu-háskóla, dr. Judith Stacey og dr. Timothy Biblarz, sem bæði eru þó afar hlynnt réttindum samkynhneigðra, fóru í gegnum 21 rannsókn, sem gerð hafði verið í þessum efnum í Bandaríkjunum. Á sumum af þeim rannsóknum fyrst og fremst hafa samkynhneigðir og samherjar þeirra hér á landi byggt fullyrðingar sínar, með dr. Rannveigu Traustadóttur í fararbroddi, og hefur hún verið óspart notuð sem kennivald, sem treyst var í þessum efnum, einkum 1. kafli hennar í þeirri bók sem hún og Þorvaldur Kristinsson ritstýrðu, Samkynhneigðir og fjölskyldulíf, 2003. En þrátt fyrir að þá þegar hafði tveimur árum fyrr verið upplýst í öðru af tveimur virtustu félagsfræðitímaritum Bandaríkjanna, að nefndar rannsóknir höfðu í reynd sýnt verulegan mun á uppeldisáhrifum samkynhneigðra og annarra, þá hefur hin sama Rannveig þagað kyrfilega um þær staðreyndir, og allt fram á þetta sumar hafa ósjálfstæðir páfagaukar endurtekið villur hennar og lyft blekkingunni loks í það hásæti að verða innmúruð sem hornsteinn að lögum í sjálfu lagasafni Íslands!

Hér voru því svik í tafli, góðir lesendur, og þetta er alvarlegt hneykslismál, sem varpar rýrð á þann undirbúning sem lagafrumvarp þetta fekk, sem og á þau vinnubrögð sem það hefur sætt í ótrúlega hastarlegri flýtimeðferð Alþingis, þegar um fimm tugir lagafrumvarpa voru afgreiddir á einum og hálfum sólarhring. Alþingismenn, óupplýstir og blekktir, gengu viljugir undir jarðarmen homma og lesbía, meðan þeir sviku hagsmuni komandi kynslóða.

Dagurinn, sem nú er liðinn, var óheilladagur. Í hádegisútsendingu NFS var viðtal við lækni, sem kynnti nýjar aðferðir til að útrýma hinum ófæddu hér á landi með vissri gerð af prostaglandínlyfi. Þar lá mikið við, mátti heyra á fréttamanninum, að koma föðurlandi okkar í samkeppnina að verða ekki aftarlega í röðinni meðal þjóða heims að bjóða upp á þessa eitur-meðferð ! Á Alþingi er samþykkt frumvarp um kvöldið, sem gefur hommum og lesbíum réttindi sem þau hafa ekki fengið frá náttúrunnar hendi og ekki þegið úr hendi skaparans.

Þegar svo vondsleg vanþekking
vinnur á 'mönnunum beztu',
kveð ég upp úr: Þetta þing
þungt fellur mér, nær kemur um kring
óráðsverkunum verstu.

Eina bjarta glætan, sem ég sé við þessi þinglok, er sú staðreynd, að svo virðist sem hið hrikalega vændisfrumvarp hafi verið blásið af borðinu að sinni.

38 athugasemdir

Athugasemd from: Jón Rafn Jóhannsson
Jón Rafn Jóhannsson

Já, Jón Valur, ég tók eftir þessari frétt í sjónvarpinu um notkun Myfegene, eða manndrápslyfisins RU-486. Í Fréttasjánni í þessari viku er einmitt tilvísun í frétt um lát sænskrar konu af völdum lyfsins nýlega, sem andaðist í Uddevalla.

Þessi pilla hefur verið talin hafa valdið dauðsföllum víða um heim, en hún var lögleidd í Bandaríkjunum í september árið 2000 sökum mikils þrýstings frá Clintonstjórninni, eins og áður hefur komið fram í Fréttasjánni. Nýjasta dauðsfallið í BNA var átján ára gömul stúlka, Holly Patterson að nafni. Danco, framleiðanda lyfsins í BNA hafa borist rúmlega 400 alvarlegar viðvaranir síðan dreifing þess hófst. Ekki er seinna vænna en að Íslandsútibú Planned Parenthood bjóði nú íslenskum konum upp á þennan valkost, rétt eins og ekki sé nóg komið.

03.06.06 @ 07:36
Athugasemd from: Róbert Björnsson
Róbert Björnsson

Til hamingju með daginn félagar! ;-)

Í dag er ég stoltur af Alþingi okkar. Ísland lengi lifi - Húrra! Húrra! Húrra!

03.06.06 @ 11:54
Athugasemd from: Jón Rafn Jóhannsson
Jón Rafn Jóhannsson

Þeir voru líka glaðir og hrópuðu húrra, húrra, húrra fyrir kónginum forðum, þó að hann væri ekki í neinum fötum!

03.06.06 @ 12:11
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Í tilefni af orðum Róberts hlýt ég að benda á, að þetta var ekki lagafrumvarp sem stuðlar að því, að Ísland lifi – fjarri fer því.

En hvenær eiga lögin að taka gildi – veittu menn því eftirtekt í hádegisfréttunum? Á baráttudegi samkynhneigðra ! – svo sannarlega ekki á barnadeginum, enda er þetta ekki hagsmunamál barna, heldur völtuðu þingmenn yfir þær viðvaranir sem bárust bæði frá Evrópu og héðan innan lands gegn því að menn ani út í svona róttækar breytingar á undan langflestum þjóðum og án þess að skoða betur þau gögn sem benda til, að öryggi barna sé stefnt í voða með því að leyfa tæknifrjóvgun og frumættleiðingu homma og lesbía. Hagsmunir barna voru svo sannarlega ekki hafðir að leiðarljósi við hraðsuðumeðferð þessa vitlausa og vanreifaða frumvarps.

En Róbert er í þessu máli málsvari vanþekkingarinnar, sem nú hreykir sér hátt …. þar til sár reynslan og sannleikurinn koma í ljós – en þá kann það að vera orðið of seint fyrir margar laskaðar sálir.

03.06.06 @ 12:24
Athugasemd from: Jón Rafn Jóhannsson
Jón Rafn Jóhannsson

Alþjóðlegur dagur samkynhneigðra er 17. maí (til hamingju Norðmenn!). Sama daginn höfnuðu SÞ þeim aðild sem NGO meðlimum, eftir að þeim var sparkað út 1994. Þeir hafa nauðað í SÞ síðan nánast sagt árlega (ILGA). Þetta er sama og óþekkir krakkar gera í pilsfaldi mömmu þegar þeim langar í gotterí úti í búð.

03.06.06 @ 14:43
Guðmundur D. Haraldsson

Jón Valur: Nú veit ég að ætleiðingarnar og tæknifrjóvganirnar eru eitthvað sem þú ert á móti, en hvað með sambúðina? Hver er afstaða þín þar?

03.06.06 @ 15:16
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Afstaða mín er sú, að ríkið eigi ekki að amast við frelsi þeirra til sambúðar, en hins vegar sé rangt að löghelga þá sambúð með heitinu hjónaband – hvort heldur það væri veraldlegt hjónaband á vegum ríkisins eða kirkjuleg hjónavígsla. Afstaða mín er sú sama og kirkjunnar, að hjónabandið sé af náttúrunnar hendi og að vilja skaparans ætlað karli og konu, aldrei karli og karli eða konu og konu. Fyrir þessu eru góð og gild náttúruréttarleg rök [1]. Viðráðanlega stóra (þ.e. nógu stutta!) fræðiritgerð, sem gerir skýra og góða grein fyrir þessum náttúruréttarrökum, ber að vísa á hér : Is Marriage a Form of Discrimination? eftir hr. R.M.T. Schmid við St. Hugh’s College, háskólanum í Oxford. Afar brýnt er, að sú grein verði þýdd á íslenzka tungu, svo mikilvæg er hún. Ég hef miðlað henni til ýmissa aðila, m.a. biskups Íslands, Björns Bjarnasonar dóms- og kirkjumálaráðherra, Geir Haarde ráðherra, ritstjóra Morgunblaðsins, presta, forstöðumanns trúfélags og ýmissa leikmanna, m.a. tveggja prófessora, en greinin getur ýmsum þótt krefjandi til yfirlestrar, þótt hún sé í reynd ljós og dæmigerð fyrir snilldar-rökhyggju brezkrar, akademískrar hugsunar, svo sem þá sem ástunduð er í Oxford og Cambridge.

––––––––––––––––
[1] Um náttúrurétt er fjallað í réttarheimspeki eða á því sviði sem tengir heimspeki, lögfræði og samfélagsfræðin (félags- og stjórnmálafræði).

04.06.06 @ 10:58
Athugasemd from: Jón Rafn Jóhannsson
Jón Rafn Jóhannsson

Hjónabandið sem stofnun er ekki ótilhlýðileg afskipti samfélaga eða yfirvalda, ekki utanaðkomandi og íþyngjandi sambúðarform. Miklu fremur er það innri krafa sáttmála gagnkvæmrar elsku sem er staðfest opinberlega sem einstæð og algild til þess að lifa í fullkominni trúfestu við ráðsályktun Guðs, Skaparans (Jóhannes Páll páfi II: Familaris Consortio, no 11).

04.06.06 @ 18:18
Athugasemd from: Vilhjálmur Karlsson
Vilhjálmur Karlsson

Nú hef ég litið hingað á síðuna öðru hverju síðan í vetur og satt best að segja finnst mér þetta alveg ótrúlegt. Úthaldið sem þú hefur Jón Valur í að skrifa um málefni sem ætti í raun ekki að skipta þig neinu máli.
Vissulega er hægt að skýla sér bak við biblíuna með einhver forn rök og einhverjar fullyrðingar um að einhverjar rannsóknir séu fals, en það ætla ég ekkert að fullyrða um hvort að sé rétt að öllu leyti eða ekki.
Í biblíuni eru ýmis vægast sagt furðuleg hegðunarákvæði. Þar er t.d. bannað að ganga í fötum úr fleiri en einu efni og þar eru lagðar til grimmilegar refsingar fyrir brot sem þykja lítilvæg á nútíma mælikvarða.
Í biblíunni er líka sagt að maður skuli ekki leggjast með öðrum manni sem kona væri. Það gera samkynhneigðir karlmenn alls ekki, að halda öðru fram er hrein og klár fáfræði. Þar eru báðir aðilarnir karlar, það er engin konan í sambandinu, þó það sé mjög útbreidd ranghugmynd. Sódóma er líka túlkunaratriði. Persónulega lít ég svo á að Sódómu hafi verið eytt vegna þess lauslætis og annars konar spillingar sem þar viðkekst, t.d. orgíur og annað.

Skv. félagsfræðilegu sjónarhorni er fólk eins og þú Jón og aðrir heittrúarmenn(það er smekklegra orð heldur en ofsatrúarmenn, þó að vissulega eigi það síðarnefnda rétt á sér), haldið þeirri undirgrein fordóma sem kallast forhertir dómar, en í þeim felst m.a. að fólk tekur engum rökum varðandi einhvern hlut(og ég er alveg sannfærður um að þú kemur með langan texta sem segir frá því að þín rök séu betri og allt það).

Og til að koma aðeins inn á aðra grein eftir þig sem ég las hér á vefnum, þá hefði ég minnstar áhyggjur af verulegri fólksfækkun á jörðinni, því hún væri af því góða. Óhrekjanlegar rannsóknir sýna fram á að nú þegar er fólksfjöldi hér á jörðu orðinn of mikill fyrir plánetugreyið sem þolir ekki mikið meira.

Eins og ég sagði finnst mér ótrúlegt hversu miklum tíma þú hefur greinilega eytt í greinaskrif og annan áróður gegn réttindum samkynhneigðra og mér finnst svei mér þá votta fyrir þráhyggju. Ég hef oft rætt við heittrúarfólk og ég hef alltaf komist að sömu niðurstöðu. Á sama hátt og þú segir að alþingi hafi engan rétt til að veita samkynhneigðum rétt sem skaparinn hefur ekki veitt þeim, þá á ofsatrúarfólk engan rétt á því að gera lítið úr eða óvirða líf samkynhneigðra eða annarra manna. Að minnsta kosti kannast ég ekki við að guð hafi úthlutað þeim rétti!

05.06.06 @ 19:35
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Kjánaleg þrýstingstilraun var þetta af Vilhjálms hálfu til skoðanabælingar, kom lítt inn á röklega málefnaumræðu og er miklu skyldari krit og ásökunum af persónulegu tilfinningatagi.

Þú segir þarna, Vilhjálmur: “ofsatrúarfólk [á] engan rétt á því að gera lítið úr eða óvirða líf samkynhneigðra eða annarra manna. Að minnsta kosti kannast ég ekki við að guð hafi úthlutað þeim rétti!” – Ég veit ekki hvað fær þig til að tala um mig sem ofsatrúarmann, ég er einfaldlega kristinn maður og kaþólskur upp á gamla og góða vísu og útvatna ekki trú mína með neinu hlutleysi, afstöðuleysi (sbr. Mt.5.37, II.Kor.1.18–21, Opb.3.15–16) né með neinni uppblásinni ‘þekkingu’ (sbr. I.Kor.8.1) sem reynist við athugun ekki vera þekking, heldur einskær vanþekking. Og ekki kannast trúsystkin mín eða vinir við mig sem neinn ofsamann í trúnni. Ég vil endilega biðja þig að vera kurteisan hér á síðunni, svo að ekki þurfi að beita þig agavaldi. Hér hefurðu þó tjáningarfrelsi, en því er ekki að heilsa fyrir utanaðkomandi á vefsíðu Samtakanna ‘78.

Að því leyti sem skrif mín um þetta mál ræða kenningu Biblíunnar eða snerta trúarleg rök (sem einungis sum þessara skrifa gera), þá er mér vitaskuld skylt að bera vitni trú minni og þegja ekki um það, sem Guð hefur um þetta að segja í orði sínu.

Svo verð ég að benda þér á, að ég og aðrir Kirkjunetsmenn erum ekkert að “gera lítið úr eða óvirða líf samkynhneigðra”. Það eru þín orð, sem falla dauð og ómerk.

Þá nærðu nú ekki rétt vel samsinni kristinna lesenda þessarar vefsíðu með því að gera lítið úr Biblíunni og deila með þeim vanskilningi þínum á því, sem hún hefur inni að halda (sumt af því tímabundið fyrir Forn-Ísraelsmenn eingöngu, unz hinn nýi sáttmáli tók gildi með lausnarverki Krists Jesú). Það sama gildir um skilningsleysi þitt á yfirvofandi fólksfjöldahrapi margra Evrópuþjóða, sem þú víkur að þarna síðar: ekki ber það vitni um að þú hafi lesið hinar rökstuddu greinar okkar Jóns Rafns um þau mál ýkja vel.

Þú telur, að málefni samkynhneigðra ættu í raun ekki að skipta mig “neinu máli”. En stefna hins herskáa hómósexúalisma vestan og austan hafs felur í sér ofréttindakröfur byggðar á goðsögnum og talnafölsunum, villublandna mann- og félagsfræði [1], uppskáldaðar niðurstöður rannsókna og ósvífnar árásir á grundvallaratriði kristinnar kenningar og helgisiða, ásamt með margendurteknu níði um ýmis kirkjusamfélög, svo sem trúfélög náðargjafahreyfingarinnar, kaþólsku og orþódoxu kirkjuna og yfirmenn þeirra, jafnvel blessaða Þjóðkirkjuna. Því hljóta þeir kristnu menn, sem á þessu hafa skilning, að bregðast við til varnar, en ekki sízt vegna þess, að þetta stefnir yngstu kynslóðinni í hættu [2] og mun jafnvel hafa slæm uppeldisáhrif á börn hinna, sem alls ekki eru samkynhneigðir, vegna þeirrar ofríkisstefnu sem samherjar homma og lesbía hyggjast koma á með innrætingu í skólakerfinu o.fl. Allt er þetta fullkomin ástæða til að ræða þessi mál, þótt sumir kysu að við hefðum farið í þagnarbindindi. Hafir þú ekki, Vilhjálmur, getu til að fjalla um þetta efni málefnalega, eins og ætlast er til af þeim, sem hér rita athugasemdir, skaltu bara sleppa því.

”Í Biblíunni er líka sagt að maður skuli ekki leggjast með öðrum manni sem kona væri. Það gera samkynhneigðir karlmenn alls ekki, að halda öðru fram er hrein og klár fáfræði. Þar eru báðir aðilarnir karlar, það er engin konan í sambandinu, þó það sé mjög útbreidd ranghugmynd,”

segir Vilhjálmur. Þarna er hann, að ég hygg, vegna hlutdrægni að mistúlka textann í III.Mós.18.22, því að meiningin blasir við allra augum: Það er ekkert fullyrt um, að annar homminn sé að leika konu, heldur er verið að ræða um karlmann, sem kýs að leggjast með karlmanni í stað konu. (Sbr. einnig þetta.) Eðlilegt samræði skv. náttúrunni er milli karls og konu, það hefur sinn líffræðilega tilgang. Allt annað val á rekkjunauti til samfara stríðir gegn þeim tilgangi. M.a.s. eru sjálf getnaðarfærin ‘hönnuð’ með þann tilgang í huga, ekki til samræðis með öðrum líffærum sem ætluð eru til annarra hluta, enda hefur slíkt atferli alvarlega heilsufarsáhættu í sér fólgna. Má ekki benda á það, sem er manninum fyrir beztu? Eða er kristin kenning í þessu efni andstæð ráðleggingum læknisfræðinnar? Fjarri fer því (sbr. t.d. greinina Hvert er stefnt í málum samkynhneigðra?, kringum textann þar sem vísað er í 27. og 28. nmgr.).

”Sódóma er líka túlkunaratriði. Persónulega lít ég svo á að Sódómu hafi verið eytt vegna þess lauslætis og annars konar spillingar sem þar viðkekst [viðgekkst], t.d. orgíur og annað,”

kveður Vilhjálmur enn, en þar er einmitt dæmi um eða endurómur af áráttu þessa hóps til mistúlkunar á Biblíunni. Það má víst ekki sjá hana í friði, af því að hún er of berorð, og hafa viðbrögð manna því oft verið á þessa lund. Í 19. kafla I. Mósebókar geta lesendur kynnt sér þetta sjálfir og skoðað, eftir hverju íbúar Sódómu voru að seilast, þegar þeir gengu lengst. En svar Vilhjálms er þó alltjent skárra en þeirra, sem halda því fram, að Guð hafi eytt heilli borg, af því að íbúarnir voru ekki gestrisnir!

”Skv. félagsfræðilegu sjónarhorni er fólk eins og þú Jón og aðrir heittrúarmenn […] haldið þeirri undirgrein fordóma sem kallast forhertir dómar, en í þeim felst m.a. að fólk tekur engum rökum varðandi einhvern hlut,”

segir V.K. enn. – Ég skora einfaldlega á hann að koma með einhver málefnarök, ekki sízt gegn því, sem ég skrifaði þar sem ég afhjúpaði reginvillur dr. Rannveigar, sem urðu svo afdrifaríkar, að löggjafarvaldið byggði á þeim sín nýsettu, illa grunduðu lög um réttarstöðu samkynhneigðra. Hafi hann rök, skal ég á þau hlýða og lúta í hverju máli sannleikanum. Þessi ræða Vilhjálms var hins vegar sláttur út í vindinn að dæmi Don Quicotes. Hitt gat hann ekki, komið með afsannanir á málflutningi mínum, sbr. þessi orð hans (feitletrun mín):

Vissulega er hægt að skýla sér bak við biblíuna með einhver forn rök og einhverjar fullyrðingar um að einhverjar rannsóknir séu fals, en það ætla ég ekkert að fullyrða um hvort að sé rétt að öllu leyti eða ekki.”

Lítum fram hjá Biblíuathugasemd hans þarna, en afgangurinn af þessari setningu Vilhjálms er greinileg viðurkenning á því, að hann játar sig vanmegnugan að hrekja gögn mín og upplýsingar um, að ýmis mikilvægustu atriðin í þeim rannsóknar-niðurstöðum, sem Rannveig vísaði til sem hreins og klárs sannleika, voru hreinn og klár uppspuni.

–––––––––
[1] Og ég er maður með akademískan bakgrunn, sem þolir helzt engar kórvillur, sízt í þýðingarmiklum málum sem varða mannleg gildi og framtíð barnanna í landi þessu.
[2] Sbr. þetta innlegg mitt.

06.06.06 @ 01:40
Athugasemd from: Jón Rafn Jóhannsson
Jón Rafn Jóhannsson

Ja, hérna! Mikil eindæmi er að heyra þennan málflutning Vilhjálms Karlssonar. Tveir milljarðir kristinna manna um allan heim eru ofsatrúarmenn vegna þess að þeir verða ekki við tilmælum samkynhneigðra og stuðningsmanna þeirra á Íslandi!!!

Hér á ég við rómversk kaþólska, orþododoxa, hvítasunnumenn og fólk úr öðrum kirkjudeildum. Sannarlega er hér um stórtíðindi að ræða, svo sannarlega.

Auk þess má bæta drjúgum hluta jarðarbúa við þennan fjölda, það er að segja bæði múslimum og fjölmörgum öðrum þjóðum! Langsótt er að sjá regnbogafánann blakta yfir heimsbyggðinni í náinni framtíð, þrátt fyrir að vegvilltir vestrænir stjórnmálamenn hafi látið undan óbilgirnislegum kröfum þessa fámenna þrýstihóps um stundarsakir.

06.06.06 @ 10:12
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Vegna orða minna hér ofar um “ósvífnar árásir á grundvallaratriði kristinnar kenningar og helgisiða” vil ég benda hér á enn eina og mjög ofbeldisfulla mynd slíkra árása, sem frá er sagt í fréttaklausunni ‘Aðgerðahópar samkynhneigðra stela hostíum í altarisgöngu …’ í hinni fróðlegu Fréttasjá Jóns Rafns 9. þessa mánaðar. Öfgastefna þessi virðist á fullri leið með að keyra yfir kristnar kirkjur, brjóta á frelsi þeirra og reyna að þröngva þeim til þess, sem er andstætt Biblíunni, en takist það ekki, er látið sverfa til stáls. Eigum við þá bara að lúffa?

10.06.06 @ 16:25
Athugasemd from: Aðalbjörn Leifsson
Aðalbjörn Leifsson

Ég hef verið að velta því fyrir mér með k[..] hvar endar hún? Hún mun […] segir
Ritningin k[..] er einsog […] hún […] því miður.
Kærleikur flestra mun dofna Andkristurinn mun koma kannske sem […] ég veit það ekki en Guð veit hvað er að gerast og hann mun […]. Ég er ánægður með ykkur
Kaþolikka sjálfur er ég mótmælandi til heyri Karismatiska hópnum, en ég elska ykkur og aðra menn og bið einsog þið fyrir þeim sem eiga bágt, […] og öðrum sem lifa í kynferðissyndum. Í nafni Drottins
Jesú þá bið ég ykkur blessunar bræður Amen.

11.07.06 @ 18:40
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Okkur ber að sjá Krist í hverjum manni – elska alla menn, líka samkynhneigða, hversu mjög sem við kunnum að vera ósammála þeim. Og satt að segja orðar þú hlutina miklu harðar en ég vil gera, þær hugleiðingar þínar finnast mér ekki eiga hér erindi í raun, því að áherzla mín er á það að beita hér rökum fremur en fullyrðingum eða ógrunduðum tilgátum, hvað þá skömmum; ég er að vísu vanur slíku frá andstæðingum okkar Kirkjunetsmanna í ýmsum málum, en maður vill enn síður hafa það málfar á innleggjum frá meintum skoðanabræðrum. Vera má, að ég skeri þetta því niður eða þurrki hörðu orðin þín út af þessari vefsíðu, mér finnast þau engan veginn hjálpleg, ertu ekki sammála því? En þakka þér samt fyrirbænir þínar, Aðalbjörn; við munum líka biðja fyrir þér.

11.07.06 @ 19:07
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Í dag hefur næstsíðasta innlegg verið skorið niður að hluta í samræmi við stefnu Kirkjunetsins um orðfæri o.fl. Við höfum áður þurft að gera þetta í öðrum tilfellum, vegna annarra manna, en það verður að vera á báða bóga, að farið sé eftir reglunum sem hér gilda. Með því er ekkert tekið af málfrelsi skrifendanna, þeir geta t.d. tjáð sig öðruvísi á eigin netslóðum, en þetta vefsetur er í umsjá okkar Kirkjunetsmanna, og við viljum t.d. ekki, að hér sé efnt til harðra orðaskipta milli tveggja hópa sem við sjálfir eigum enga aðild að.

12.07.06 @ 08:22
Athugasemd from: Árni Gunnar Ásgeirsson
Árni Gunnar Ásgeirsson

Þið Jónarnir (Valur og Rafn) talið reglulega um samkynhneigða sem fámenna (sbr. þennan fámenna þrýstihóp hér að ofan og fyrir skömmu áætlaði JV að samkynhneigðir væru ekki nema rúm 2%).
Er hægt að reisa rök á fámenni hópa? Það eru t.d. mjög fáir blökkumenn á Íslandi. Dettur einhverjum í hug að minnka réttindi þeirra vegna þessa?

15.07.06 @ 19:05
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Málið er miklu fremur, Árni minn: Er hægt að reisa réttindabaráttu þessa hóps á meintu fjölmenni hans? Hefurðu ekkert orðið var við þær fullyrðingar úr þínum eigin herbúðum, að samkynhneigðir séu 10% af íbúafjöldanum? Greinar mínar í Fréttablaðinu 28. apríl 2005 og Morgunblaðinu 23. des. 2005 voru ekki hvað sízt skrifaðar til að hrekja þá fráleitu fullyrðingu. En ýmsir úr ykkar hópi höfðu einmitt talað á þann veg, að ekki væri unnt né sanngjarnt að standa gegn kröfum hópsins vegna þess að hann væri svo fjölmennur. Það rekst t.d. illilega á þá staðreynd, að Samtökin 78 voru, þegar síðast var vitað opinberlega (1999), ekki nema 185 manna félagsskapur. – Þetta verður að duga sem svar mitt að sinni, bæti e.t.v. einhverju við á morgun.

15.07.06 @ 21:33
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Eitt dæmi, Árni Gunnar, um fáránleika þess að láta undan allri kröfugerð [sumra málsvarsmanna] samkynhneigðra, er það, að einungis 2,2% manna (þeir sem telja sig hafa þessa kynhneigð) eða um 1% manna (þeir sem í reynd telja sig ekki einungis hafa hana, heldur beita henni í tilsvarandi kynmökum á líðandi ári) [1] skuli eiga að fá að setja kristnum kirkjum heimsins stólinn fyrir dyrnar, kirkjusamfélögum sem eru mörgum tugum sinnum stærri en þessi hópur manna og eru jafnframt reist á grundvelli ákveðinnar trúar- og siðferðiskenningar, sem runnin er frá Jesú Kristi, postulum hans og spámönnum og spekingum Gamla testamentisins. Ertu ekki a.m.k. sammála því, að þar er of langt gengið? Væru það ekki réttnefnd ofréttindi, pískuð út úr princíplitlum Þjóðkirkjuprestum í krafti þrýstihópsaðgerða og áróðurs, ef samkynhneigðum tækist að fá þá til að samþykkja kirkjulegt hjónaband homma og lesbía? Eru ekki einhvers staðar einhver mörk, sem þér finnst óþarfi að æða yfir? Og ef einhverjir kristnir samkynhneigðir telja hjónaband í kirkju nauðsynlegt fyrir þá, af hverju ekki að stofna sinn eigin söfnuð? Það hefur verið gert af minna tilefni, og þeirra söfnuður yrði trúlega ekki minnsti kristni söfnuður landsins.
[1] Sjá um þessar tölur, 2,1-2% og 1%: greinar mínar í Mbl. 23. des. og Fréttabl. 28. apríl, sem vitnað var til hér ofar.

16.07.06 @ 21:37
Guðmundur Páll Líndal

Jón Valur,

mér og nánast öllum er orðið slétt sama hvað biblían kann að segja eða kann ekki að segja varðandi samkynhneigt fólk. Ef þú getur ekki rifið þig úr þeirri hringavitleysu að láta þúsunda ára gamla ævintýrabók segja þér hvað þú átt að gera og hugsa er ég hræddur um að þú sért afar afvegleiddur einstaklingur.

Svo getur líka verið að allir alþingismennirnir hafi verið sammála um þetta vegna þess að þetta er einfaldlega rétt. Var það ekki biblían sem sagði að auðveldara væri að sjá flísina í auga annarra en bjálkann í þínu eigin?
Getur verið, Jón Valur, að þú sért bara svo […] að þú sjáir eitthvað að því að menn séu fullkomlega sammála? Heldurðu virkilega að svik hafi verið í tafli eða segirðu það bara vegna þess að það hentar málstað þínum? Eða réttara sagt málstað ævintýrabókarinnar sem þú trúir svo staðfastlega á?

Þú ert sá óupplýsti, Jón, vegna þess að þú getur einfaldlega ekki troðið því inn í […] á þér að menn eru mismunandi. Þeir sem lifa ekki eins lífi og þú þurfa ekki að vera illir og það er eitt af því fáa sem kristni boðar.
Núna þarftu kannski að spyrja þig, af þinni biblísku visku og óendanlegu trausti á guð, hvaða kafla vantaði í biblíuna þína.

14.08.06 @ 17:11
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Ég ætlast til þess að fá að segja sjálfur mína meiningu og þarf ekki á þinni hjálp að halda til þess, Guðm. Páll. Hættu því að eigna mér vitlausar meiningar á þessari síðu – ég hef aldrei fullyrt um samkynhneigða, að þeir eða meirihluti þeirra séu “illir".

Kynntu þér það, sem ég hef skrifað um þessi mál. Meiri fræðimenn og ritfærari en þú hafa ekki getað afsannað inntak greina minna í Fréttablaðinu og Mbl. um fjölda samkynhneigðra, sem skrifaðar voru til að hrekja stórlygar sumra helztu fulltrúa þeirra. Sömuleiðis hefur enginn getað né einu sinni haft hæfni til að reyna að svara því, sem hef upplýst í Mbl. og hér um falsaðan grundvöll frumvarpsins sem samþykkt var á þingi 2. júní. Margt annað fróðlegt er hér í greinum mínum 19 um þennan málaflokk; í einni þeirra er t.d. vitnað í um 65–70 heimildir í neðanmálsgreinunum 37. Svo kallarðu mig “óupplýstan"!!! Hver eru afrek þín í þessum fræðum til að geta fullyrt slíkt?

Um vantrú þína á Biblíuna þarf ekki að hafa mörg orð. En þeir sem trúa Kristi og eru trúir Kristi og þeim sem hann sendi til að stofna kirkju hans, postulunum, hallast nú ekki að því að leggja eyru við niðurrifstali þínu um Biblíutrú.

Alþingismennirnir veit ég að voru blekktir, það réð gjörðum þeirra ásamt með slíkri skoðanabælingu í þjóðfélaginu, að ekki einn einasti þeirra þorði að greiða atkvæði gegn frumvarpinu í vor, jafnvel þótt framtíðarbörn tæknifrjóvgaðra lesbía væru þar svipt þeim grundvallarmannréttindum, sem eru hornsteinn Barnalaganna, að hvert barn eigi rétt á að fá að þekkja foreldra sína. Sænsku lögin heimila það, upplýsingar um faðernið eru þar varðveittar, börnin hafa rétt til þess frá 18 ára aldri að kynnast föður sínum, en hér létu leiðitamir þingmenn sig hafa það að brjóta rétt á börnum til þess að lúffa algerlega fyrir ýtrustu kröfum sjálfskipaðra talsmanna mæðra þeirra – kröfum sem við getum ekki kallað neitt annað en eigingirni og sjálfsdýrkun.

Við þekkjum öll frásagnir barna erlendra hermanna hér á Íslandi, að þau þeirra, sem fóru með öllu á mis við að kynnast föður sínum, hafa árum saman reynt að leita hann uppi og stundum tekizt það, en oft misst af honum jafnvel nýlátnum, en samt gert sér ferð til Bandaríkjanna til að kynnast heimili hans og lífsumhverfi, eftirlifandi konu hans og hálfsystkinum sínum og öðru frændfólki. Það snertir mann djúpt að lesa um óuppfyllta þrá þessara einstaklinga eftir að kynnast þessari hlið ættar sinnar og hvernig það er eins og að finna helming sálar sinnar, þegar þeim auðnast að finna og hitta hálfsystkini og aðra ættmenn. Kona nokkur, sem þetta upplifði, sá þá í þessum nánu ættingjum speglast sín eigin einstaklingseinkenni, þann hluta sálar sinnar og séreðlis, svipbrigða, takta og hæfileika, sem hún hafði aldrei fundið meðal ættingja sinna á Íslandi. – Öllu þessu verða börn lesbíanna svipt vegna viljandi ákvörðunar um veg sjálfshyggjunnar, þar sem barninu verður einfaldlega sagt: “Þú átt tvær mæður, elskan mín, tvo foreldra, en engan pabba!” En þegar barnið og unglingurinn hefur lært nóg í líffræði til að átta sig á því, að þetta stenzt ekki, þá getur ekkert bætt því þann missi, sem það hefur orðið fyrir, né það sjokk að uppgötva, að móðirin kaus viljandi að svipta það um alla ævi vitneskjunni um föður sinn og föðurfólk. Sem sálarálag (og það gersamlega að óþörfu) á einstaklinga í framtíðinni er þessi gjörð Alþingis því ófyrirgefanlegt óráðsverk. Ráða þarf bót á því með nýrri löggjöf eins og á fleiri alvarlegum misbrestum í lagasafni Íslands.

14.08.06 @ 18:24
Brynja Björk Garðarsdóttir

Til hamingju samkynhneigðir og til hamingju Ísland.

14.08.06 @ 18:51
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Er Brynja Björk að óska lesbíunum til hamingju með ofréttindin, sem ég var að ræða?

14.08.06 @ 19:01
Brynja Björk

Já hún er að því. Og þér raunar líka. Til hamingju Jón Valur að hommar og lesbíur hafa komist einu skrefinu nær því að hafa sömu mannréttindi og þú.

14.08.06 @ 19:24
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Venjulegir foreldrar hafa ekki neina lagaheimild til að leyna börn sín faðerninu. Lesbíurnar eru því komnar stóru og afdrifaríku skrefi “framar” en aðrar konur í “mannréttindum” sínum. En allir sjá, að það eru ekki mannréttindi að svipta barn þeirri ósk sinni og þrá að vita hver faðir þess sé. Þegar börn lesbíanna vaxa úr grasi, sjá þau hvers kyns er, og þá eiga þessar mæður eftir að uppgötva, hvílíkan órétt þær hafa gert barni sínu – auðvitað með dyggri hjálp klappliðs þeirra eður viðhlæjenda á Alþingi Íslendinga árið 2006 !

Á sama hátt eru það engin mannréttindi að svipta ófætt barn lífi, jafnvel þótt það sé móðirin sem óski þess (og/eða maður hennar eða kærasti, sem þvingi hana til þess). Þannig að sumt í lagaákvæðum um meint mannréttindi hér á landi er ekkert annað en hneykslanleg, óbætanleg mannréttindabrot. Gáðu að því.

14.08.06 @ 20:35
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Önnur ofréttindi homma og lesbía eru þau, að í 10 ár hafa þau þeirra, sem eru í staðfestri samvist, haft meiri ættleiðingarréttindi en venjulegir foreldrar í skráðri sambúð. Sjá um það erindi mitt hér á Kirkjunetinu: Hvert er stefnt …

14.08.06 @ 20:41
Pétur G

í ljósi þess sem kemur fram hér að ofan myndi ég telja að Jón Valur Jensson væri einmitt haldinn ofréttindum í formi tengingar við lýðnetið fræga sem gjarnan er ætlað fyrir fólk sem uppi er á þessari öld og hugsar samkvæmt því.

Amen!

14.08.06 @ 20:59
Brynja Björk

Mér þykir það merkilegt hversu miklum tíma þú virðist eyða hér á vefsetrinu í að svara þeim sem út á skoðanir þínar setja.
Ég ætla að fara og heimsækja hommavini mína tvo og barnið þeirra. Sem er eitt það heilbrigðasta og skýrasta sem ég þekki.

Sjáðu til, ég hef annað og betra við tíma minn að gera en rökræða við [….].

[Orð í anda óháttvísi og órökstuddrar dómhörku fellt hér út. – JVJ.]

14.08.06 @ 21:03
Davíð Rósenkrans Hauksson

Enda er staðfest samvist annað og meira en skráð sambúð. Henni var ætlað að koma sem ígildi giftingar og var sérstakur lagabálkur saminn um hana, þar sem ekki náðist strax árið 1996 að veita samkynhneigðum pörum sömu lagalegu réttindi og gagnkynhneigðum; s.s. ættleiðingar og kirkjuvígslu.

Samkynhneigðir höfðu hins vegar ekki færi á því að skrá sig í sambúð fyrr en 27. júní síðast liðinn en slíkt höfðu gagnkynhneigðir mátt gera í áraraðir.

Svo er rétt að benda á það að stjúpættleiðingar samkynhneigðra voru ekki leyfðar fyrr en árið 2000 en ekki árið 1996.

14.08.06 @ 21:04
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Áttu við það, Pétur, að það séu ofréttindi, ef einhver, sem er ekki á sömu skoðun og þú, nýtur tjáningarfrelsis? Ef svo er, hefðirðu passað vel inn í Stalínsapparatið eða í þjónustu Gestapo.

En lesendur taka væntanlega eftir því, að þetta innlegg mannsins var ekkert svar við rökstuddum ábendingum mínum um viss ofréttindi homma og lesbía.

14.08.06 @ 21:05
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Þetta með árið 1996 var misminni hjá mér, ég þakka Davíð þá leiðréttingu. 1996 var hins vegar staðfesta samvistin lögleidd. – Ég geri svo aðra aths. við mál hans á morgun.

14.08.06 @ 21:09
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Brynja Björk Garðarsdóttir kvartar yfir því að ég skrifi hér á mínar eigin vefsíður! Er þetta nú síðasta skjólið til að hlaupa í, þegar vantar upp á gagnrökin?

Hún ætti miklu fremur að þakka fyrir, að hér er opin umræða um þessi mál. Allir hafa hér aðstöðu til að koma með sín rök. Og vitanlega rennur mér blóðið til skyldunnar að vera í forsvari fyrir vefgreinar mínar og svara, hafi ég svör við innleggjum manna, en leiðrétta ella það, sem ég hef sett hér fram. Er ekki tjáningarfrelsið gott, eða eigum við bara að gefa það upp á bátinn, þegar einhver er ósammála okkur?! – Mörg vefsetur, sem njóta meiri kynningar en þetta, svo sem deiglan.com og vefsíður flokkanna, eru lokaðar fyrir viðbrögðum frá almenningi og jafnvel eigin flokksmönnum. Kjósa menn fremur það fyrirkomulag?

14.08.06 @ 21:21
Einar Valur Bjarnason Maack #2610815989

Ég verð að segja að fordómarnir á þessari síðu eru takmarkalausir og gera mig ennþá meir sammála orðum Mathama Ghandi -’ Mér líkar við Krist ykkar, en ekki ykkar kristnu. ‘-

Hvernig er hægt að tala um ofréttindi? Ef þið vilduð vera svo vænir að skipta út orðunum ‘hommi’, ‘lesbía’ og ’samkynhneigðir’ fyrir ‘Svartur’, ‘júði’ eða ‘af óæðri kynstofnum’ væri ekki svona mikið [….] (myndlíking, ég er enganvegin að gefa í skyn að þið [….]).

Ég þekki mjög mikið af samkynhneigðu fólki, sem ég vildi heldur að ælu upp börn mín en [….] eins og þeir sem vaða uppi á þessari síðu.

Hvað varð um umburðalyndi Krists, þess Krists sem umgengst tollheimtumenn, vændiskonur og fólk sem almennt var litið niður á af forverum ykkar í fordómapésaklæðunum? [….]

Kristnir í BNA hafa mikið talað um að giftingar samkynhneigðra hefðu neikvæð áhrif á þeirra hjónabönd. Nú er ég ógiftur og heiðinn þannig að það má vera að það sé ástæðan fyrir því að samkynhneigð annara einstaklinga hefur engin bein áhrif á mig, en ég hef ekki tekið eftir því að hneigðir vissra ættingja minna og vina hafi haft nein áhrif á samlíf mitt og stúlkunar sem ég er í sambandi með. Eins hef ég ekki tekið eftir því að samkynhneigð móðursystur minnar, sem hefur verið í sambandi við sömu konu í einn og hálfan áratug hafi haft niðurrífandi áhrif á hjónaband foreldra minna, sem þó eru kristnir og hafa verið giftir í 30 ár.

Í dag er 15 Ágúst árið 2006.
Fordómar gagnvart samkynhneigðum -og ekki misskilja mig, þetta eru fordómar, eiga ekki heima í nútímasamfélagi.

Það má vera að samkynhneigð sé ekki að ykkar skapi og fallist ekki vel að ykkar ákveðnu trúar og lífsskoðunum, og það er gott og vel. Það er einfaldlega ykkar vandamál.

Hinsvegar ættu Kristnir - sem sjálfir eitt sinn voru ofsóttir - að líta í eigin barm og íhuga hve umburðarlindur trésmiðurinn sem samkvæmt ykkar trúarbrögðum lét lífið á krossi fyrir hvern sem á hann trúir* var.

Sjáið til, Ieshua frá Nazareth dó ekki á krossi fyrir ‘Bara gagnkynhneigða, hvíta kristna karlmenn sem kjósa markaðsflokkana og borga rúma tíund í söfnuðinn, en ekki þá sem faríseunum þóknast ekki’, ef ég man mína kristinfræði rétt, þá dó hann fyrir alla þá sem á hann trúa og iðrast.

[….] blindni svertir nafn þess krists sem ég þekkti sem barn þegar ég trúði. [….] fælir fólk frá þeim Kristi sem ég þekkti þegar ég var barn og trúði.

Eins er ég með spurningu.

Þið eruð Kristnir, þetta er jú ‘Kirkju-net’. Flestum ykkar hrís hugur við þeim mannréttindabrotum sem framin eru daglega í nafni systurtrúar* Kristninnar, Íslam. Hvernig getið þið fordæmt Moslima fyrir þeirra hatur og stundað það af sama eldmóð?

‘Sá yðar sem syndlaus er kasti fyrsta steininum’.

Sannarlega segi ég yður, dæmið ekki og þér munið ekki dæmdir verða.

*Það er ekki hægt að neita skyldleika þessara trúarbragða sem bæði eru upprunin í Gyðingdóm, sem sjálfur er uppruninn í Zoroastrianisma.

[Felld eru burtu lastmæli órökstudd og meiðandi og í ósamræmi við kröfurnar sem hér eru gerðar til innleggja skrifenda. – JVJ.]

15.08.06 @ 08:05
Athugasemd from: Haukur Viðar Alfreðsson
Haukur Viðar Alfreðsson

Góð skrif. Hef engu við þetta að bæta.
Hinsvegar já, óska ég öllum til hamingju

15.08.06 @ 09:25
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Menn eru beðnir að halda sig hér við málefnið, sem er efni vefgreinar minnar hér ofar. Verði það ekki gert, verða ummæli, sem koma þessu málefni ekki við, sneidd burtu. Múslimir eru t.d. ekki hér til umræðu, og geta menn rætt þau mál á öðrum vefsíðum sem til þess eru ætlaðar. Það er ennfremur ekki í samræmi við málefnalega umfjöllun (sem krafa er gerð um í skilmálunum fyrir ofan athugasemdaboxið fyrir innlegg), að menn noti hér tækifærið til að slengja fram órökstuddum, hörðum dómum og alhæfingum um mig, aðra Kirkjunetsmenn eða raunkristið fólk almennt.

Einar þessi Maack skammast yfir “fordómum” mínum og annarra, en takið eftir því, lesendur góðir, að hann nefndi engin dæmi um það, hvar við hefðum “brotið” af okkur í því efni, þ.e.a.s. með hvaða orðum eða fullyrðingum. En fordómar hafa einmitt það einkenni, að þar er verið að halda fram órökstuddum dómum. Það er ekki minn háttur hér á Kirkjunetinu, og sem gestgjafi býð ég ekki til slíkrar veizlu fyrir þá sem hafa þörf fyrir slíka tjáningu. Notið rök og heimildir í stað fordóma.

15.08.06 @ 09:38
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Haukur Viðar endurtekur sjálfan sig eins og á öðrum vefsíðum hér, en gleymdi í leiðinni að rökstyðja fullyrðingar Einars Maack.

15.08.06 @ 09:40
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Að gefnu tilefni skal minnt á, að skilmálarnir við ný innlegg, að þau séu málefnaleg og háttvís í orðalagi, eru ekki orðin einber, heldur verður framfylgt hér í verki. Sömu reglur gilda, vel að merkja, um almenna fundi siðaðra manna, að fundarstjóri getur ekki ítrekað eftirlátið hljóðnemann þeim sem notar oftast tækifærið til að bera fram dónaskap, virðir ekki fundarsköp um að halda sig við dagskrárefnið og reynist jafnvel frekar mættur á staðinn til að hleypa upp fundi heldur en standa í rökræðu um efnið sem til umfjöllunar er. En flestir virða þessi skilyrði að öllu eða langmestu leyti.

18.08.06 @ 09:00
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Þessi umræða hefur nú staðið í tvo og hálfan mánuð, mun lengur en almennt gerist á netinu, og getur enginn kvartað undan því að hafa ekki fengið tækifæri til að tjá sig. Hef ég verið nær einn til andsvara við fjölmörgum athugasemdum, bæði hér og á öðrum vefslóðum Kirkjunetsins samtímis, en hef ekki endalausan tíma í það. Vegna anna geri ég nú hlé á umræðunni.

18.08.06 @ 10:15
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Ég var að bæta hér við einni klausu í athugasemd mína 14. ágúst kl. 20:51.

19.08.06 @ 11:52
Ábyrgðarmaður: Jón Valur Jensson guðfræðingur.

Önnur blogg sama höfundar: [jonvalurjensson.blog.is]
[jvj.blog.is]
[krist.blog.is] (þátttaka)
[lifsrettur.blog.is]

Leit

  XML Feeds

powered by b2evolution free blog software