« Barnaborg? – já, ef rétt er stjórnað!Blóðug og barbarísk manndráp »

19.04.06

  12:42:11, Skrásetjari: Jon Valur Jensson   , 313 orð  
Flokkur: Málefni samkynhneigðar á sviði þjóðfélags og kirkju

Leiðréttingar rangmæla um skrif okkar Jóns Rafns um mál samkynhneigðra

Lesendum vefsíðunnar www.mir.is , sem hingað leita vegna vísunar Þórðar Sveinssonar á greinar okkar Jóns Rafns um málefni samkynhneigðra, skal á það bent, að pistill Þórðar birtist einnig á hans eigin bloggsetri – á vefsíðunni http://thorfredur.blogspot.com/2006/04/sorglegt-hugarfar.html – og að þar hef ég svarað ummælum hans í allýtarlegu bréfi og svo aftur veitt andsvör við svarbréfi hans sl. nótt. Notendur Macintosh/Apple--tölvu sjá kannski þá sömu vefsíðu í annarri og skírari uppsetningu, með 100% læsilegri stafagerð, á annarri vefslóð: http://www.blogger.com/publish-comment.do?blogID=8982198&postID=114520810661087511&r=ok – Vísa ég hér með til þeirra raka minna, sem þar birtast.

Í DV í gær (bls. 30) var stutt 'frétt' ónefnds blaðamanns, sem greinilega hafði látið skrif Þórðar Sveinssonar villa sér nokkuð sýn. Tilefnið var að vísu einkum birting Jóns Rafns (á öðru vefsetri, en tengill gefinn úr grein hans hér) á merki Kanadamannsins Hughs Owen – merki sem ég sjálfur er raunar óánægður með. En yfirskrift 'fréttarinnar' í DV er villandi endurtekning á málflutningi Þórðar: 'Áróður gegn samkynhneigð'. Vil ég af því tilefni taka fram, að við sjáum það ekki sem hlutverk okkar að vera með neinn áróður á þessari vefsíðu, hvorki með einu né neinu né á móti samkynhneigð sem slíkri, né heldur samkynhneigðum; orðið 'áróður' hefur alls ekki góða merkingu. En fræðslu vil ég halda hér uppi, eins og ég veit líka, að bróður Jóni Rafni er sömuleiðis umhugað um. Fjalla ég aðeins um þetta atriði til viðbótar í fyrra bréfi mínu á vefsíðu Þórðar Sveinssonar, auk margra annarra nauðsynlegra ábendinga bæði þar og í hinu lengra bréfinu frá mér.

8 athugasemdir

Þórður Sveinsson

Þú ert búinn að birta hér hverja greinina á fætur annarri gegn samkynhneigð þar sem þú vísar í hinar og þessar rannsóknir sem eiga að sýna fram á að hægt sé að „lækna“ hana, að samkynhneigðir séu ekki eins hæfir til barnauppeldis og aðrir og þar fram eftir götunum. Við þessar greinar er ýmislegt að athuga. Í grein þinni um hversu lélegir uppalendur samkynhneigðir séu eru þannig heimildirnar teknar af kristnum bókstafstrúarvefjum eins og Róbert nokkur Björnsson bendir á í athugasemd við greinina. Og í greininni um „meðferð“ við samkynhneigð er vitnað til bókar sem á að hafa að geyma vísindalegar athuganir en er gefin út af kristilegum samtökum sem án efa eru andvíg málstað samkynhneigðra. Þá eru höfundar bókarinnar það líka eins og áðurnefndur Róbert bendir á í athugasemd við greinina. Þá hef ég bent þér á að annar höfundanna, dr. Mark Yarhouse, sem kennir sálfræði við kristilegan háskóla, lýsir því yfir á heimasvæði sínu að guð sé hans helsta leiðarljós í kennslunni. Eins og allir vita byggist hin vísindalega aðferð á að hafna öllum yfirnáttúrurökum. Þó svo að vísindamenn megi alveg vera trúaðir mín vegna get ég því ekki tekið mark á þeim séu þeir ekki færir um að skilja á milli vísindanna og trúarinnar.

En sem sagt: Mér finnst þessi stöðugu skrif þín gegn samkynhneigðum bera mikinn keim af áróðri í ljósi þeirra heimilda sem þú styður þau við. Áróður þarf reyndar alls ekki að vera slæmur, en þegar hann er í þágu ills málstaðar er ekki annað hægt en að amast við honum. Nú finnst þér þetta raunar göfugur málstaður og ég efast ekki um að þér gengur gott eitt til. Það breytir því ekki að eitt af fyrstu orðunum, sem koma upp í huga frjálslynds fólks, þegar það les þessi skrif, er örugglega „áróður“.

20.04.06 @ 10:36
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Þessi orð þín þarna, Þórður, í 4.–5. línu: “og aðrir og þar fram eftir götunum,” eru óljós, en ótrúlega víðtæk, því að ég hef komið inn á svo fjölmarga hluti aðra en enduráttunarmöguleikann fyrir samkynhneigða og umræðuna um vanhæfi til barnauppeldis. Ég hef t.d. rætt heilsufarsmálin á margvíslegan hátt, um kröfugerð samkynhneigðra í mörgum liðum, um ásókn þeirra á hendur kirkjunni og margt fleira, auk þess að svara ýmsum ‘gagnrökum’. Ég get 100% staðið við birtingu upplýsinganna úr bók dr. Marks Yarhouse og dr. Stantons Jones og læt sem vind um eyru þjóta órökvísa lítillækkun þína á heimildum mínum. Þegar ég gagnrýni málflutning andstæðinga hinna ófæddu, geri ég það ekki með því að benda eins og einfeldningur á, að vefsíður, sem nefndar eru sem heimildir þeirra, séu frá samherjum þeirra, heldur kryf ég þeirra lélegu röksemdir, hvaðan sem þær koma, og geng í skrokk á ÞEIM, ekki á fólki eða vefsíðum sem aðhyllast einhverja lífsfílósófíu eða eru samansafnaðir andstæðingar málstaðar míns. [VIÐAUKI 2.5. 2006:] Það tilheyrir eðli sannleikans eða allra sanninda, að engu skiptir, hver býr yfir sönnum upplýsingum eða sannri röksemd – hún er jafnsönn fyrir því, hvort heldur maðurinn er góður eða illur, heiðinn, kristinn eða efahyggjumaður. Þetta er eðli sannleikans: að vera objektífur, og það er það sem gefur honum sitt viðvarandi gildi og opnar jafnframt öllum leið til að þekkja hann, en hér er ég reyndar einungis að ræða vísindalegan og veraldlegan sannleika, sem hver maður getur nálgazt með skilningarvitum sínum og skynsemi og fengið sönnur á með rannsóknum, tilraunum, rökfærslum og ályktunum. En um þannig sannleika ræðir einmitt í sambandi við þær meðferðarleiðir og rannsóknarniðurstöður, sem um ræddi hér ofar. [Viðauka lýkur.]

Þú, Þórður, velur auðveldari leiðina, sem þeir velja einmitt, sem lítt kunna að rökstyðja mál sitt: með því einfaldlega að brennimerkja heimildir og heimildamenn mína með þeirri einu billegu aðfinnslu, að viðkomandi menn séu kristnir! Þetta er náttúrlega vitlausara en tárum taki. Hefur ekki meiri hluti vísindamanna á Vesturlöndum til skamms tíma verið kristinn? Það að vera kristinn er engin öfgahugsun og mælir í sjálfu sér ekki á móti neinum uppgötvunum, fræðiályktunum, theoríum, tilgátum, rannsóknarniðurstöðum eða meðferðarárangri sem viðkomandi vísindamaður kann að hafa innt af hendi og lagt fram fyrir fræðasamfélagið. Skiljirðu það ekki, ertu greinilega ekki lítið fordómafullur út í kristindóminn. [MEIRA SEINNA]

20.04.06 @ 17:04
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Því, sem Þórður ræðir þarna í athugasemd sinni varðandi dr. Mark Yarhouse og bók hans og dr. Stantons Jones, hef ég þegar svarað á hans eigin vefsíðu, Þórfreður (http://thorfredur.blogspot.com/2006/04/sorglegt-hugarfar.html), og í annarri uppsetningu þar (http://www.blogger.com/publish-comment.do?blogID=8982198&postID=114520810661087511&r=ok). Að hann endurtaki fullyrðingar sínar af þeirri vefsíðu hér þykir mér lýsa þvermóðsku einberri, eftir ég hafði hrakið þær gersamlega í seinna bréfi mínu á hans vefsíðu ! – Hann vill kannski hefna þess í héraði sem hallaðist á alþingi?

20.04.06 @ 22:57
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Orðum Þórðar um “áróður” af minni hálfu hafði ég líka svarað á nefndum vefslóðum hjá honum, og ég hafna því hér eins og þar, að um nokkurn áróður sé hér að ræða í mínu tilviki, því að allt, sem ég hef sett fram um þessi mál, er eftir minni beztu vitund sannleikanum samkvæmt; en hitt þori ég alls ekki að ábyrgjast, að innlegg Þórðar hér og á Þórfreðar-vefsetrinu séu laus við megnan áróðurskeim.

Er ekki málið einfaldlega það, að Þórði og skoðanabræðrum hans er meinilla við, að nokkur maður sinni því af alvöru að andmæla ofréttindabaráttu samkynhneigðra og afhjúpa rannsóknarfælni, fáfræði, heigulshátt og princípleysi áhangenda pólitísks rétttrúnaðar í því máli?

21.04.06 @ 14:49
Guðmundur D. Haraldsson

Jón Valur: Nú fellur þú í svipaða gryfju og Þórður; það að benda á eitthvað í persónulegu fari einhvers, í skoðunum hans eða öðru persónulegu.

Það ætti enginn að stunda slíkt í umræðum eins og þessum.

En menn þurfa alltaf að meta gögn, hvort þau séu sönn, hvort þau séu lituð ófullkomnum eða vondum rannsóknaraðferðum, o.s.frv., og það er það sem Þórður ýjar að.

22.05.06 @ 18:14
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Ef fáfræði er eitt af því, sem þú átt við, að tilheyri “persónulegu fari einhvers, í skoðunum hans eða öðru,” þýðir það, að ekki megi benda á þá fáfræði? Ef það er efnislega rétt ábending, er þá eitthvað rangt við að benda á það atriði, úr því að viðkomandi láta sem þeir viti? Ef siðferðilegt princípleysi er annað, sem tilheyrir þessum skoðanabælandi hópi, má þá ekki benda á það heldur, af því að það sé eithvað “persónulegt"?

Margir eru sífellt með orðin argumentum ad hominem á vörunum, sem e.k. skammaryrði, en gera það af lítilli skarpskyggni (ég er ekki að tala um þig, Guðmundur); hugtakið er nánast komið í tízku á íslenzkum vefsíðum, og margir álíta argumentum ad hominem ógilda röksemd, en Peter Geach, víðfrægur prófessor í rökfræði við Háskólann í Leeds (var t.d. boðið hingað af Félagi áhugamanna um heimspeki fyrir allmörgum árum – og er eiginmaður annars merks prófessors, Elizabethar Anscombe við Cambridge-háskóla), hafnar því viðhorfi í bók sinni Reason and Argument, Oxf. 1976/1979.

Ég er alveg sammála 3. málslið þínum, tveimur fyrstu línunum a.m.k. – Og takk fyrir innlitið.

22.05.06 @ 18:52
Guðmundur D. Haraldsson

Jón Valur: Ég átti fyrst og fremst við: „Er ekki málið einfaldlega það, að Þórði og skoðanabræðrum hans er meinilla við, að nokkur maður sinni því af alvöru að andmæla [..]“

Ég held að þú meinir ekkert illt með þessu, þetta er meira ályktun eða pæling sem þú varpar fram, held ég. En mér finnst það samt ekki vera viðeigandi, og persónuleg atriði eiga það til að menn fari í það fara að rífast um hluti sem koma umræðuefninu ekkert við, en það er frekar algengt (sbr. stjórnmál?).

Þið eruð hvorugir að véfengja það sem einhver segir byggt á því hvaða skoðanir hann hefur - en þið bendið samt á eitthvað slíkt (skoðanir, o.s.frv.) í fari hópa eða einstaklinga.

Og það er ekkert rangt við að koma með efnislega rétta ábendingu. Siðferðislegt prinsippleysi er eitthvað sem ég ætla ekki að taka afstöðu til akkúrat núna, en ég spái í það.

22.05.06 @ 19:13
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Nei, það er alveg rétt hjá þér, að ég meinti ekkert illt með þessu, heldur bara sannleikann. Ég hef aldeilis orðið var við það, að ýmsum sé meinilla við að ég tali um þessi mál, jafnvel þótt ég geri það af þekkingu. Þess vegna er reynt að þagga niður í manni með ýmsum aðferðum, og það sama hefur Gunnar Þorsteinsson upplifað vegna greinar hans í Mbl. í vetur. Aðrir en við hafa tekið eftir skoðanabælingar-viðleitninni af hálfu þessara samherja homma og lesbía, þ.á m. læknir, sem bjó reyndar til þetta orð, skoðanabæling, af því tilefni. Og langflestir þeirra, sem ræða málin fyrir hönd þessa nefnda hóps, gera það á veikum grunni vanþekkingar og misskilnings, enda auðvelt fyrir vel upplýstan mann að hrekja villur þeirra eina af annarri. Þú getur ekki í raun (ef þú þekkir nógu vel til málanna) láð mér það að hafa lítið álit á málefnastöðu talsmanna þessa hóps.

22.05.06 @ 20:19
Ábyrgðarmaður: Jón Valur Jensson guðfræðingur.

Önnur blogg sama höfundar: [jonvalurjensson.blog.is]
[jvj.blog.is]
[krist.blog.is] (þátttaka)
[lifsrettur.blog.is]

Leit

  XML Feeds

free blog