« 53% sammála ræðu Karls biskups á nýársdag, 35% á mótiEnn bætast guðfræðingar og prestar úr röðum lútherskra í kaþólsku kirkjuna »

21.05.06

  22:03:41, Skrásetjari: Jon Valur Jensson   , 837 orð  
Flokkur: Fósturvernd, Fólksfækkunarhættan

Hve langan tíma tekur hægfara sjálfsmorð þjóðar?

MEÐAL-barnafjöldi á hverja konu í Þýzkalandi, Austurríki, Grikklandi, Ung-verjalandi, Ítalíu, Spáni, Rússlandi, Póllandi og Tékklandi er nú um 1,3 börn (+/–0,09), en þyrfti að vera 2,1 á hverja konu eða hver hjón til þess eins að viðhalda stofninum óskertum. Hafa menn leitt hugann að því, hversu langan tíma það taki hina ungu kynslóð viðkomandi þjóða að detta niður í fjórðung núverandi stærðar ... og niður í aðeins 10%? – Myndirðu trúa þessu svari: ÞRJÁR KYNSLÓÐIR ... og FIMM KYNSLÓÐIR?! Einmitt þetta er það svar sem fer næst sanni, þ.e. ef áfram er gert ráð fyrir 1,3 börnum á hverja konu.

Meðal-barnafjöldi á hverja konu í Evrópubandalaginu (miðað við árið 2006) er 1,47. Þessi tala á enn eftir að lækka við upptöku Rúmeníu og Búlgaríu í EB um næstu áramót (í fyrrnefnda landinu fæðast 1,37 börn á hverja konu, 1,38 í því síðarnefnda). Ef gert er ráð fyrir 1,46 börnum á hverja konu í hverri kynslóð í EB, fæðast 0,73 börn á hvern fullorðinn einstakling, þar af nál. o,695 sem lifa nógu lengi til að geta orðið foreldri eða eru ekki ófrjó (1. kynslóð), sem sé 69,5% af stærð næstu kynslóðar á undan (þ.e. núverandi barneignakynslóðar). Í 2. kynslóð (um 2035) verður fjöldi barna með sama lagi 48,3% af fjölda núverandi barneignakynslóðar, í 3. kynslóð 32,6% (anno 2065!), í fjórðu 23,35% og í fimmtu einungis 16,24%, tæpur sjöttungur af fjölda núverandi barneignakynslóðar! [1] – Já, hversu skjótlega mun EB-þjóðunum takast að ganga af sjálfum sér dauðum, ef þær halda áfram með sama háttalagi! Svo fyrirfinnast hér alíslenzkir menn og þeir ekki fáir, sem leggja til, að við göngum í þetta bandalag! – Ef eitthvað er "að veðja á vit-lausan hest" að dómi undirritaðs, er það sú stefna, að Ísland eigi að ganga í Evrópubandalagið og það sem fyrst ! Er einhver mér sammála?

Við getum síðan borið þetta saman við Egyptaland : þar fæðast 2,83 börn á hverja konu, hartnær tvöfalt fleiri en í EB, já, og langt umfram það sem þarf til að halda Egyptum jafnfjölmennum og þeir eru nú. Í reynd mun sú þjóð þá enn halda áfram að vaxa af fullum krafti. Minnumst þess, að hún hafði loksins náð 5 milljónum (M) um 1853, en hafði tvöfaldað þá tölu 1899, var 20M 1950, 40M 1979 og yfir 78 milljónir árið 2006.

Samfara "hægfara sjálfsmorði" Evrópuþjóðanna – sem í ljósi mannkyns-sögunnar yrði alls ekki hægfara, heldur afar hraðvirkt – eru því til staðar nágrannaþjóðir sem eru ekki merktar dauðanum með þessum sama hætti og hinir veraldlega sinnuðu og (að séð verður) barnfælnu Evrópumenn. Verðum við kannski að fara að tala um paedophobíubarnafælni, sem einmitt hafi átt sitt mesta uppgangsskeið um það leyti sem vestrænar þjóðir smituðust af fósturdeyðingastefnunni?

Já, á sama tíma og Evrópa stefnir áfram hraðbyri að eigin útrýmingu, eins og hér hefur verið lýst, þá er hún enn á valdi þeirrar réttnefndu 'dauðamenningar' að vilja slátra ófæddum börnum í móðurkviði í milljónatali á ári hverju. Þeim kristnu mönnum, sem þekkja siðaboð kirkjunnar í þessu efni frá upphafi og átta sig á þeirri siðrænu skyldu hvers manns að virða líf hinna ófæddu, hlýtur um leið að vera ljóst, að það er ægileg ábyrgð og afdrifarík storkun við örlögin, að "siðmenntaðar" Evrópuþjóðir stundi blákalt og í nafni réttlætis mestu fjöldamorð mannkynssögunnar – á hinum saklausustu allra. Er lesendur kannski farið að renna í grun, hversu þungbær verði gjöld þeirrar syndar?

–––––––––––––––
Neðanmálsgrein:
[1] Aðferðin við þennan útreikning er hin sama og þegar reiknað var, hve fljótt þjóðirnar með 1,3 börn á hverja konu verði að komast niður í fjórðung og jafnvel tíunda part af núverandi barneignakynslóð. Til að þjóð haldist við í óbreyttum mannfjölda, er hún talin þurfa 2,1 barn á hverja konu, því að sum deyja ung eða verða af náttúrunni barnlaus (köllum það 'vannýtingu'). 100 núverandi einstaklingar í barneignakynslóð X 1,3 börn á hverja konu X 1/2 (til að finna börn á hvern meðal-einstakling af báðum kynjum) X 2,0 : 2,1 (vegna fyrrnefndrar vannýtingar) = 61,9 börn þessara 100 einstaklinga munu mynda næstu barneignakynslóð. 2. kynslóðin = 61,9 X 0,619 = 38,3. Þriðja kynslóðin = 38,3 X 0,619 = 23,7 (vel innan við fjórðungur hinna 100 upp-haflegu). 4. kynslóðin = 23,7 X 0,619 = 14,68, og sú fimmta = 14,68 X 0,619 = 9,08, þ.e. innan við 10% af núverandi barneignakynslóð. Hér er því stefnt að dauðaósi. Með sama áframhaldi tæki það fimm kynslóðir í viðbót að komast (að barnafjölda til) niður í einungis 1% af hinni upphaflegu barn-eignakynslóð í byrjun 21. aldar! "Einu sinni voru Þjóðverjar, Ítalir, Rússar ..."

9 athugasemdir

Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Af því að enginn tekur við sér með athugasemd við þessa grein, spyr ég: Lízt mönnum á blikuna? Á Ítalíu er nú talið, að 1,28 börn fæðist á hverja konu á barneignaaldri. Núlifandi, fullorðið fólk (fyrir utan öldunga) þar í landi getur þá sagt við sjálft sig: “Okkar kynslóð er svo og svo stór (áætlum út í loftið 28 milljónir af rúml. 58 milljónum íbúa).[1] Næsta kynslóð, börnin okkar, eru og verða tæplega 1,3 á hverja konu (eða á hvert par), þ.e. innan við 18,2 milljónir, en þeir í henni, sem geta myndað næstu barneignakynslóð, verða um 1,238 á hvern karl+konu núna = 17,3M, og verði engu um þokað um þessa fæðingatíðni, verða barnabörnin okkar um 10,7 milljónir og barnabarnabörnin (3. kynslóð frá okkur, sem erum 28M) einungis um 7,4 milljónir – nær fjórfalt fámennari er við sjálf! 4. kynslóð verður um 4,57M, og 5. kynslóðin (eða þeir í henni, sem geta myndað næstu barneignakynslóð) verður um 2,8 milljónir – um 10% af okkar fjölda!!!” – Skyldu Ítalir átta sig á þessu sjálfir? [2]

Þeir stjórnmálamenn í viðkomandi Evrópulöndum, sem þrátt fyrir þetta styðja, vernda og verðlauna þá menn, sem hafa lifibrauð sitt af fósturdrápum, eru svikarar við þjóðir sínar og við kristindóminn. Sú staðreynd þarf að komast inn í hausinn á þeim og kjósendum þeirra í stað þess að flotið sé áfram sofandi að feigðarósi með falskan fagurgala og gæluhót við meint “félagsleg réttindi kvenna” (les: licence to kill) eða “reproductive rights” (tímgunarréttindi!), eins og það heitir í orðabók ‘dauðamenningarinnar’.

Var ofmælt hjá mér að tala um hægfara sjálfsmorð þjóðar? Nei, miklu heldur stórlega vanmælt, því að með breiða yfirsýn yfir þjóðarsöguna verðum við að viðurkenna, að þessi umskipti munu eiga sér stað á ótrúlega skömmum tíma.
–––––––––––––––––––––––
[1] Sjá fólksfjöldatölur Ítalíu.
[2] Ath.: hér reiknaði ég þó jafnan út frá tölunni 1,3 börn á konu, ekki 1,28, en gerði þó um leið ráð fyrir tölu þeirra, sem deyja ungir eða eru ófrjóir eða fara ekki út í barneignir, þ.e. margfaldaði með 2,0 og deildi með 2,1.

05.06.06 @ 14:47
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Sjá einnig pistil minn Stefnir Hrörnunarbandalag Evrópu að því að deyja út? á Mbl.-blogginu.

05.06.06 @ 23:25
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Stutt frétt í Fréttablaðinu laugardaginn 3. júní gengur mjög í sömu átt og hér er haldið fram. Stöku menn hafa verið með athugasemdir hér á Kirkjunetinu þess efnis að ágætt sé að mannkyni fækki – jafnvel eftir að ég birti hrikalegar upplýsingar eins og þessar hér fyrir ofan! En framsýnir menn í þjóðfélögum eins og hinu ítalska, þýzka, spænska og rússneska [1] gera sér ljósa grein fyrir, að hér stefnir í algera holskeflu: Ekki verður unnt að halda uppi öflugu efnahagskerfi og velferðarsamfélagi, ef fólki á starfsaldri fækkar jafn-geigvænlega og nú horfir í löndum þessum, á meðan hlutfallsleg fjölgun í röðum aldraðra heldur stöðugt áfram, m.a. vegna hækkandi meðalaldurs, en einnig af þeirri ástæðu, að í kynslóðunum fæddum fyrir getnaðarhindrunar-pillubyltinguna á 7. áratug 20. aldar voru mun fleiri börn í hverri fjölskyldu en eftir innreið og ‘yfirtöku’ þeirrar byltingar.

En lítum á það sem Fréttablaðið hafði að segja 3. þ.m., bls. 10:

Áhyggjur í Japan: Fæðingar færri

Japan, AP – Fæðingartíðni í Japan árið 2005 var sú lægsta frá upphafi eða 1,25 börn á hverja konu.

Forsætisráðherra Japans, Junichiro Koizumi, lítur þessar tölur alvarlegum augum, enda eru efnahags- og félagsleg áhrif af lækkandi fæðingartíðni gífurleg og leiða til skorts á vinnuafli, lægri skatttekna og minni þjónustu fyrir aldraða.

Ástæðan er talin vera hækkandi giftingaraldur, enda fresta margar ungar konur giftingu og barneignum vegna starfsferilsins. Yfirvöld hafa því fjölgað leikskólum og stutt fæðingarorlof karlmanna, en án árangurs.

Hvort styður þetta nú málflutning minn eða andmælenda minna?
––––––––––––––––––––
[1] Sbr. og þessa mikilvægu lykilsíðu. En í vefgreininni On the Brink of a common grave hjá rússneska fjölmiðlinum New Times, sem rekur sama vandræðaástandið, sem blasir nú þegar við í Rússlandi, kemur höfundurinn, Viktor Perevedentsev, með þá eina lausn á málum að stuðla að miklum innflutningi fólks frá öðrum löndum. Gegn því mælir t.d. Andrei Kurajev, prófessor við Guðfræði-akademíuna í Moskvu, en hann varar við því að rýmka um takmarkanir við innflutningi til landsins, “þar sem það kunni að verða ófært um að taka inn í sig aðkomna menningarhætti” (á ensku: “as it may not be able to absorb incoming cultures”), og minnir það okkur óþyrmilega á það hrikalega ástand, sem nú ríkir víða í Rússlandi, að hrottafengnar árásir hafa stóraukizt gegn nýbúum, eins og Amnesty International minnti nýlega á. – En það er eins og engum stjórnmálaleiðtoga detti í hug, að bezta, heiðarlegasta úrræðið til bjargar þjóðunum sé að banna hin siðlausu dráp á ófæddum börnum. Þó er farið að ræða þetta, eins og sést á hálfs árs gamalli grein í Pravda og orðum þingmannsins Alexanders Tsjujev. Og Rússnesk-orþódoxa kirkjan er eindregin í því að krefjast fullkominnar virðingar fyrir hinum ófæddu frá getnaði, ekkert síður en sú kaþólska. En hvenær ætlar heimurinn að komast til vits og þroska í þessu efni?

06.06.06 @ 13:02
Guðmundur D. Haraldsson

Jón Valur:

„Sú staðreynd þarf að komast inn í hausinn á þeim og kjósendum þeirra í stað þess að flotið sé áfram sofandi að feigðarósi með falskan fagurgala og gæluhót við meint “félagsleg réttindi kvenna” (les: licence to kill) eða “reproductive rights” (tímgunarréttindi!), eins og það heitir í orðabók ‘dauðamenningarinnar’.“

Veistu, ég get ekki setið á mér lengur. Það liggur við að ég segi að þú getir ekki sagt svona lagað. Ég held að þú ættir að fara að endurskoða mál þitt aðeins, vegna þess að þó að þú hafir alveg ábyggilega rétt fyrir þér með þessi „meintu félagslegu réttindi kvenna“, eins og þú kallar þau, í einhverjum tilfellum, þá ertu að líta viljandi fram hjá allskyns tilfellum, eins og nauðgunum. Ef þú værir 17 ára stúlka sem væri nauðgað af einhverjum hrotta, viltu þá eignast barn sem er hans og þitt og jafnvel þurfa að ala það upp? Gerirðu þér yfir höfuð grein fyrir því hvað meðgangan og fæðingin getur farið illa með þann einstakling sem þarf að bera og ala barn sem verður til við nauðgun (jafnvel þó að það sé svo gefið)? Og jafnvel þó að þú myndir segja já við þessu, finnst þér þú geta neytt þetta upp á aðra? Ef já, ertu viss um að guð þinn sé ánægður með þá afstöðu að þú viljir neyða svona lagað upp á aðra? Af hverju ertu viss?

Hugsaðu málið aðeins. Ekki gera svona lítið úr félagslegum aðstæðum, þær eru gríðarlega mikilvægar.

Gleymdu því ekki, að nauðgun án þungunar er ein og sér grafalvarlegt mál sem hefur misjafnlega alvarlegar afleiðingar, fæstir sleppa vel, margir fara illa og þurfa aðstoð til að greiða úr lífi sínu. Ef þungun á sér stað verður málið enn snúnara.

08.06.06 @ 18:23
Guðmundur D. Haraldsson

„Ef þú værir 17 ára stúlka sem væri nauðgað af einhverjum hrotta [..]“

Til að koma í veg fyrir misskilning: Við getum auðvitað ekki sett okkur fullkomlega í spor annarra, en við getum ímyndað okkur hvernig er að vera í þeirra sporum út frá okkar eigin reynslu og hugarheimi. Og fyrir utan það þá er hvert nauðgunarmál er einstakt. – Margt þarf maður að upplifa sjálfur til að skilja fólk sem best, eins og t.d. klínískt þunglyndi.

08.06.06 @ 18:39
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Nauðgunartilfellin eru ekki skilgreind sem félagsleg ástæða, Guðmundur, heldur sem refsiástæða – sérstakt ákvæði er um þau í fósturdeyðingarlögunum, ekki undir félagslega liðnum, þannig að í sjálfu sér breytir þetta engu um það sem ég sagði þarna um meint “félagsleg réttindi kvenna". Einnig máttu hafa í huga, að a.m.k. vel fram á 10. áratug 20. aldar höfðu engin tilfelli “fóstureyðingar af refsiástæðum” (nauðgunar- og sifjaspella-ástæðum) verið skráð allt frá 1975, þannig að við ættum ekki að blása upp þessi mál, eins og þó andstæðingum okkar um fósturvernd er lagið að gera.

08.06.06 @ 23:59
Guðmundur D. Haraldsson

Jón Valur: Já, ég sé það núna að þetta er skilgreint öðruvísi. Þarna varð mér aldeilis á í messunni.

Segðu mér þó, hefurðu niðurbrotið nánar hvaða félagslegu ástæður eru notaðar?

09.06.06 @ 12:48
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Hér hafði ég ekki svarað Guðmundi samdægurs, ætlaði mér það, en síðan gleymdist það! Einfaldast er þó að vísa í opinberar skýrslur um þetta mál. Mun gera það hér.

En mig langaði satt að segja nú að benda lesendum þessarar greinar á umfjöllun um fólksfækkunarmál Evrópu á Vísir.is. Í tilefni af því, að Bandaríkjamenn eru orðnir 300 milljónir, birtist í Fréttablaðinu ágætur leiðari eftir Auðun blaðamann Arnórsson (Hannibalssonar): Nýi heimurinn vex, sá gamli hrörnar, og er um hann rætt í hinu frjálsa og ágæta athugasemdakerfi á vefsetrinu á eftir þeim leiðara. Er ég m.a. að vísa hér í þá umræðu vegna þess, að þar bæti ég nokkru við það sem ég hafði þegar sagt, m.a. hér ofar, um þau mál (það er fengur að slíkri umræðu og að andmæli fái að koma fram, það skerpir sýnina á okkar eigin viðhorf, slípar þau og þróar). En leiðarinn sjálfur er mjög athyglisverður – greinilegur vottur þess, að skynsamleg sjónarmið geta, þrátt fyrir allt, ýtt gömlu og illa grunduðu fólksfjölgunarfóbíunni til hliðar.

19.10.06 @ 18:21
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Reynt hefur verið að senda ruslpóst á þessa vefslóð. Því loka ég henni hér með, en mun síðar bæta við einni athugasemd.

12.01.07 @ 23:47
Ábyrgðarmaður: Jón Valur Jensson guðfræðingur.

Önnur blogg sama höfundar: [jonvalurjensson.blog.is]
[jvj.blog.is]
[krist.blog.is] (þátttaka)
[lifsrettur.blog.is]

Leit

  XML Feeds

powered by b2evolution free blog software