« Mylla Guðs malar hægt en örugglegaNú er mælirinn fullur, þetta getur ekki haldið svona áfram! »

14.03.07

  12:03:09, Skrásetjari: Jón Rafn Jóhannsson, 79 orð  
Flokkur: Vefrit Karmels

Glæpurinn gegn mannkyninu – Kynþáttahyggjan og íbúafjöldafækkunin

Sanger

Nú er Glæpurinn gegn mannkyninu – Kynþáttahyggjan og íbúafjöldafækkunin komin á Vefrit Karmels í endurbættri útgáfu. Enginn sem ber hag ófæddra barna fyrir brjósti ætti að láta þetta rit Pauls Jalsevac fram hjá sér fara. Hér flettir hann ofan af sambandi kynþáttastefnu Íbúafækkunarbandalagsins og hugmyndafræðilegra tengsla þess við hinn róttæka femínisma og fósturdeyðingaræðis frú Maragaret Sangers, stofnanda „Planned Parenthood.“

TENGILL

5 athugasemdir

Athugasemd from: Ragnar Geir Brynjólfsson

Þetta er merkilegt framtak og aldeilis makalaus lesning. Kápumyndin af frúnni í hópi klansmannanna á forsíðunni segir meira en mörg orð.

14.03.07 @ 22:11
Athugasemd from: Jón Rafn Jóhannsson
Jón Rafn Jóhannsson

Já, enginn getur sakað hana um leti og mættu margir kirkjunnar þjónar taka hana sér til fyrirmyndar í þeim efnum með öfugum formerkjum.

Myndin er tekin árið 1956 í New Laven (ekki Haven) í N. Y., um svipað leyti og þeir tóku að lemja á „óæðri kynþáttinum“ í Alabama.

Eitt af „hjartans“ málum frúarinnar var að útrýma hörundslituðum með hömlulausum fósturdeyðingum og líklega hefur þetta verið inntak hestakerruræðunnar!

14.03.07 @ 22:34
Athugasemd from: Jon Valur Jensson

Góð ábending hjá þér um fyrirmyndina, Jón. Samanber orð Jesú um rangláta ráðsmanninn í Lúk.16, sem við eigum samt að taka okkur til fyrirmyndar í klókindum – þótt við eigum jafnan að gæta þess að vera saklausir sem dúfur að auki.

14.03.07 @ 23:49
Athugasemd from: Jón Rafn Jóhannsson
Jón Rafn Jóhannsson

Í Viðauka A í lok þessa rits er vakin á því athygli að Ísland varð fyrsta lýðfrjálsa og kristna landið til að lögleiða fósturdeyðingar, næst á eftir Sovétríkjunum og Þriðja ríki Hitlers árið 1935.

Í dag – einmitt í dag – er verið að ræða stofnfrumufrumvarpið á Alþingi. Í umsögn sinni um frumvarpsdrögin frá 28. feb. s. l. kemst hr. Karl Sigurbjörnsson byskup svo að orði m. a:

„Á það skal einnig bent að í greinagerð með frumvarpinu kemur fram að það hefur ekki verið til lykta leitt hvort heimild til kjarnaflutnings í eggfrumu brjóti í bága við ákvæði 18. gr. Oviedo-sáttmálans, sem Ísland er aðili að. Í því ákvæði er lögð sú skylda á aðildaríki sáttmálans að virða vernd fósturvísa og lagt er bann við því að fósturvísar verði búnir til í rannsóknarskyni.

Heimild til þess í undantekningatilvikum að einrækta fósturvísa í þeim tilgangi að búa til stofnfrumulínur sem nýst geta til lækninga eða til að afla þekkingar í líf- og læknisfræði er vissulega háð þeim fyrirvara að þeim skuli aldrei komið fyrir í legi konu. Það er mikilvægur fyrirvari og verður að teljast ófrávíkjanleg siðferðileg lágmarkskrafa. En hér er samt gengið fram á ystu nöf sem verðskuldar að staldrað sé við. Hvert leiðir það okkur að leyfilegt verði að rækta fósturvísa? Við hljótum líka að spyrja okkur frá hverju leiðir það okkur líka þegar við getum búið til þær aðstæður að það kviknar líf og það sé í einhverjum tilfellum réttlætanlegt að kveikja það líf í þágu þekkingar og lækninga. Okkur ber skylda til að íhuga þetta vel í ljósi kristins mannskilnings sem heldur fram helgi lífsins og heilögum tilgangi lífsins. Því sjónarmiði ber að halda á lofti í allri umræðu um ákvarðanir eins og leyfa einræktun fósturvísa í þessum tilgangi.“

Þungur skuggi hvílir yfir landinu okkar í dag í óðagoti og fumi þinglokanna.

Ætlar Ísland enn einu sinni að njóta þess vafasama heiðurs að verða fyrst nágrannaríkjanna til að stíga enn eitt óheillasporið í sögu sinni?

15.03.07 @ 15:44
Athugasemd from: Jón Rafn Jóhannsson
Jón Rafn Jóhannsson

Nú berast þau tíðindi út til þjóðarinnar að Stofnfrumfrumvarpið nái ekki fram að ganga í öllu fimbulfambinu í þinglok.

En væntanlega munu þingmenn mæta endurnærðir til nýs þings á næsta hausti og lögleiða þetta hjartans mál sitt. Ekki munu þeir sem „panta“ það alltént láta deigan síga og reka á eftir þeim, enda allir á drjúgum styrkjum frá ríkisjötunni og liklega munu fjárfestingaraðilar í lífefnaiðnaðinum einnig reka á eftir því í tálsýnum græðginnar eftir meira gulli:

Við heimtum meira gull, við heimtum meira gull,
ó Mammon, gef oss meira gull!

17.03.07 @ 16:36